Werkmappen

De WDM heeft als doel didactische werkmappen te ontwikkelen voor leerlingen van het secundair onderwijs. Momenteel verdelen we werkmappen voor techniek en aardrijkskunde. Enkele principes die we steeds hoog in het vaandel dragen:
  • zeer scherpe prijs
  • leerplangetrouw (leerplannen VVKSO)
  • duidelijke verzorgde lay-out
  • consequente structuur
  • afwisselende werkvormen
  • basis, uitbreiding en verdieping
  • rijk geïllustreerd met zinvolle illustraties
  • gebruiksklare ondersteuning voor de leerkracht


Alle werkmappen worden met grote zorg opgesteld. Ze worden digitaal verwerkt op A4, geperforeerd en verpakt in folie.

WA1kaft
Opbouw en afbraakDraagkracht Kosmografie en Atmosfeer Verstedelijking


Ten gerieve van elke leerkracht die de werkmap in de klas gebruikt én bij ons geregistreerd is voorzien we jaarlijks een gratis blanco exemplaar. Elke school krijgt ook gratis één ingevuld exemplaar aangevuld met tips. Via de website is er nog meer gratis ondersteuning: een voorstel voor een jaarplan, beeldmateriaal, presentaties,...