ISBNnummers en prijzen

AARDRIJKSKUNDE       ISBN/EAN
Aardrijkskunde... hoe?   4,50 EUR   9789078138129
Werkmap aardrijkskunde 1   12,75 EUR   9789078138174
Werkmap aardrijkskunde 2   10,25 EUR   9789078138181
Werkmap aardrijkskunde 3   10,75 EUR   9789078138198
Werkmap aardrijkskunde 4   11,25 EUR   9789078138204
Werkmap 'Verstedelijking en ruimtelijke ordening'         2,35 EUR        9789078138136
Werkmap 'Kosmografie en atmosfeer'   4,70 EUR   9789078138167
Werkmap 'Draagkracht en migraties'   3,35 EUR   9789078138143
Werkmap 'Opbouw en afbraak in fysische landschappen'   4,75 EUR   9789078138150
Werkmap 5Ta:
- Portret van de aarde / Ontstaan en evolutie van het ecosysteem aarde
  10,00 EUR   9789078138211
Werkmap 5Tb:
- De biosfeer: kenmerken van het leven
  4,50 EUR   9789078138228
Werkmap 6T:
- De Geosfeer / Ontwrichting van het ecosysteem aarde en mogelijke oplossingen
  12,50 EUR   9789078138235

TECHNIEK        
Werkmap techniek 1   8,00 EUR   9789078138006
Werkmap techniek 2   9,00 EUR   9789078138112