Werkmap 6T: Geosfeer

Naar aanleiding van het nieuwe leerplan aardrijkskunde in de derde graad TSO maken Kris Cox, Reinhilde Leysen en Jef Wauters twee nieuwe werkmappen voor 5 en 6 TSO: Werkmap 5Ta (Portret van de Aarde / Ontstaan en evolutie van het ecosysteem Aarde), Werkmap 5Tb (Biosfeer: kenmerken van het leven) en Werkmap 6T (Geosfeer).

Het systeemdenken dat in dit nieuwe leerplan centraal staat wordt zoveel mogelijk toegepast. Er is ook bijzondere aandacht voor het beheersingsniveau dat door de operationele werkwoorden van het leerplan wordt aangegeven.

Titel ISBN Kleur Bladzijden Prijs
Werkmap 6T
9789070978990 kleur 166 12,70 EUR