Werkmap 5Ta: Portret Aarde / Ontstaan en evolutie ecosysteem Aarde

kaftWA5TaNaar aanleiding van het nieuwe leerplan aardrijkskunde in de derde graad TSO maken Kris Cox, Reinhilde Leysen, Mieke Caeyers en Jef Wauters twee nieuwe werkmappen voor 5 TSO: Werkmap 5Ta (Portret van de Aarde / Ontstaan en evolutie van het ecosysteem Aarde) en Werkmap 5Tb (Biosfeer: kenmerken van het leven).

Het systeemdenken dat in dit nieuwe leerplan centraal staat wordt zoveel mogelijk toegepast. Er is ook bijzondere aandacht voor het beheersingsniveau dat door de operationele werkwoorden van het leerplan wordt aangegeven.

Welke mappen heeft u nodig?
In TSO zijn er 3 mogelijkheden:
• Voor studierichtingen met natuurwetenschappen in het specifiek of complementair gedeelte:
  2 graaduren aardrijkskunde -> Werkmap 5Ta
• Voor studierichtingen zonder natuurwetenschappen in de lessentabellen is er keuze tussen:
  2 graaduren aardrijkskunde-natuurwetenschappen geïntegreerd -> Werkmap 5Ta + Werkmap 5Tb
  3 graaduren aardrijkskunde-natuurwetenschappen geïntegreerd -> Werkmap 5Ta + Werkmap 5Tb
     + zelf toe te voegen uitbreiding bij thema 'Evolutie' en 'Hominisatie' (5 uur)
     + zelf toe te voegen extra leerstof 'Voortplanting' en 'Erfelijkheid' (10 uur)

Titel ISBN Kleur Bladzijden Prijs
Werkmap 5Ta
9789070978976 kleur 132 10,25 EUR