NIEUW: Werkmap aardrijkskunde 1 en Aardrijkskunde... hoe?

Werkmap aardrijkskunde 1Werkmap aardrijkskunde 1

Momenteel werken de auteurs aan het thema reliëf, klimaat en vegetatie. In dit hoofdstuk is het mondiale schaalniveau nieuw, net als een leerstofdeel omtrent aardbevingen, vulkanen en weerfenomenen zoals orkanen, tornado's,...

Het deel landschapsvormende lagen, een hoofdstuk waarin de leerlingen vertrouwd raken met het begrip landschapsvormende lagen en de verticale en horizontale relaties leren zien is klaar. Ook het thema gesteenten, bodem en ondergrond waarbij vertrokken wordt van de bouw van de aardkorst om vervolgens gesteenten te bestuderen en determineren is inhoudelijk uitgewerkt. Deze thema's worden momenteel in lay-out gezet.

De structuur die WDM al jaren hanteert blijft behouden. Begrippenkaders en leerteksten geven ondersteuning voor de leerling. In de synthese wordt steeds visueel gewerkt en een overzicht gegeven met beeldmateriaal. In het schema dat de leerlingen kunnen aanvullen wordt de structuur van het hoofdstuk met hen opgebouwd. Er wordt nieuw beeldmateriaal gebruikt en extra beeldmateriaal in het digitale luik aangeboden. Het bordboek heeft de mogelijkheid om stapsgewijs antwoorden te tonen. U kan het bordboek als verbetersleutel hanteren en instellen zodat leerlingen niet het hele ingevulde hoofdstuk kunnen zien. U kan het bordboek per klas instellen zodat een klas die minder ver staat niet dezelfde verbetersleutel ziet als een andere klas die voorsprong heeft. Ingesloten links naar beeldmateriaal en websites worden mogelijk gemaakt. Naast het bladerboek beschikken leerlingen steeds over extra oefeningen om thuis een toets voor te bereiden. Bij deze oefeningen krijgen leerlingen meteen feedback zodat ze weten welke delen ze goed of minder goed beheersen.Er wordt een zelftest aangeboden met verbetersleutel voor de leerkrachten. Verder zijn er voor de leerkracht ook downloadbare documenten voor de excursie, de matrix waarin de leerplandoelen gekoppeld worden aan de opdrachten uit het werkboek en de zelfreflectie om bij toetsen te gebruiken.

In het tweede jaar komen de landschapsvormende lagen landbouw, industrie, infrastructuur en bebouwing aan bod met daarnaast de interacties tussen de verschillende lagen en de gevolgen van veranderend ruimtegebruik. Duurzaamheid, mobiliteit en energie zijn items die uitgewerkt worden met oog voor de balans people, planet, profit. Voor actualiteit wordt eveneens een sjabloon voorzien waarmee u meteen aan de slag kan met de leerlingen.

Aardrijkskunde... Hoe?Aardrijkskunde.... hoe?

Ook dit boekje wordt herwerkt conform de nieuwe leerplannen en eindtermen. We wachten zolang mogelijk met lay-outen, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de werkmappen en de nieuwe leerplannen.

We maken van de gelegenheid gebruik één en ander aan te passen: alle kaarten zijn herwerkt, alle foto's worden vernieuwd, de klimatogrammen worden geactualiseerd, de begrippen worden in één grote alfabetische lijst gegoten, enkele determineertabellen worden bijgewerkt, er worden enkele GIS-technieken toegevoegd,...

De nieuwe versie van dit boekje kan in alle leerjaren gebruikt worden, ook in de leerjaren die nog met de oude leerplannen werken.

Infosessies nieuw lesmateriaal

Werkmap aardrijkskunde 1Werkmap aardrijkskunde 1

In september brengen de leerkrachten de onderwijsvernieuwing in de praktijk.
Gelukkig zijn onze auteurs volop aan de slag met die nieuwe eindtermen en leerplannen.
Ook nu weer vertalen ze die in de geest van de hervormingen op een haalbare en duidelijke manier naar de leerling. Omdat de auteurs bakken ervaring hebben, zelf voor de klas staan en met onze uitgaven werken, slagen ze er telkens in om de positieve en negatieve ervaringen te verwerken in de nieuwe werkmap. Uiteraard met behoud van onze sterke punten:

  • Een duidelijke en sterke structuur.
  • Correct taalgebruik op niveau van de leerling. Duidelijke begrippenkaders op de plaats waar ze er toe doen.
  • Technieken die mee worden verwerkt in elk thema.
  • Grote en duidelijke illustraties, foto's, grafieken en kaarten
  • Een uitgebreide en unieke digitale ondersteuning. Veel meer dan een bordboek!
  • En natuurlijk 100% leerplangetrouw.

Aardrijkskunde... Hoe?Aardrijkskunde.... hoe?

Ook dit boekje wordt herwerkt conform de nieuwe leerplannen en eindtermen.
Naast de gewijzigde leerinhouden is er nu ook sprake van procedurele en conceptuele doelen.
Op basis van het nieuwe leerplan aardrijkskunde werden alle vaardigheden, basiskaarten en begrippen geselecteerd die nodig zijn. Naast de vertrouwde vaardigheden wordt ook aandacht besteed aan het werken met GIS. Ook de vaardigheden voor de tweede en derde graad zijn er in opgenomen zodat het boekje de hele loopbaan van de leerling kan meegaan.
Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren. Het zet aan tot nadenken over wat waar en hoe wordt aangeboden. Het vormt de brug tussen de leraren van de drie graden en draagt bij om op dezelfde manier aan vaardigheden te werken en eenzelfde vakjargon te gebruiken.

We stellen de nieuwe uitgaven graag aan u voor op één van onze infosessies:

Roeselare Klein Seminarie, Zuidstraat 27 woensdag 13 maart 2019 14 - 15.30 uur
Genk Onze-Lieve-Vrouwlyceum, Collegelaan 30 woensdag 20 maart 2019 14 - 15.30 uur
Melle Sint-Franciscusinstituut, Tuinstraat 105 woensdag 27 maart 2019 14 - 15.30 uur
Merksem Groenendaalcollege, Ullenshofstraat 2 woensdag 27 maart 2019 14 - 15.30 uur
Mechelen ColomaPlus, Tervuursesteenweg 2 woensdag 24 april 2019 14 - 15.30 uur

Leerkracht ondersteuning

Beste leerkracht,

BladerboekDe ondersteuning die we u via deze site aanbieden is uitgebreid met 'bladerboeken'. U kan nu online snuisteren in de blanco of ingevulde werkmappen van aardrijkskunde en techniek. We hebben per thema pdf-bestanden gemaakt die u op een zeer gebruiksvriendelijke manier kan doorbladeren. Ideaal dus om te projecteren in de klas of om te gebruiken op een digitaal bord. Er was meer en meer vraag naar die functionaliteit en we zijn blij u deze gratis aan te kunnen bieden.

Op vraag van vele collega's hebben we de presentaties en de bladerboeken verborgen op onze website, zodat leerlingen geen toegang krijgen tot deze informatie. Om toegang te krijgen tot dit ondersteunend materiaal dient u zich dus eerst als leerkracht bij ons te registreren. Dat kan door dit aanvraagformulier in te vullen. Het is volledig gratis en u moet zelfs niet met onze mappen in de klas te werken.

Heeft u tips om de lessen te verduidelijken met online materiaal, laat het ons dan a.u.b. weten. We kijken alvast uit naar hyperlinks met knappe filmpjes, teksten, cijfermateriaal,...

Referentiekaart van België inoefenen

Klik hier om te oefenen!Je kan nu ook de referentiekaart van België (Werkmap aardrijkskunde 1) spelenderwijs inoefenen dankzij Topomania! 

Sleep de kaartonderdelen naar de juiste plaats of duid ze simpelweg aan met de muis.
Je kan er ook voor kiezen om de kaartonderdelen in te typen of te selecteren uit een lijst. Je kan zelfs over de kaart rijden met een racewagen of op de kaart schieten met pijl en boog.

Als je dat wil kan je bij elk spel aangegeven hoe moeilijk je het wilt maken. Dit doe je door een klok in te stellen op een aantal seconden per vraag. Als je niet binnen de tijd het juiste antwoord geeft dan zal het programma het antwoord geven. Hoe vaker en hoe sneller je het goede antwoord geeft hoe hoger je score wordt.

Klik hier of op het logo om te oefenen!

Referentiekaart van de wereld inoefenen

Klik hier om te oefenen!Je kan de referentiekaart van de wereld (Werkmap aardrijkskunde 3) nu spelenderwijs inoefenen dankzij Topomania! 

Sleep de kaartonderdelen naar de juiste plaats of duid ze simpelweg aan met de muis.
Je kan er ook voor kiezen om de kaartonderdelen in te typen of te selecteren uit een lijst. Je kan zelfs over de kaart rijden met een racewagen of op de kaart schieten met pijl en boog.

Als je dat wil kan je bij elk spel aangegeven hoe moeilijk je het wilt maken. Dit doe je door een klok in te stellen op een aantal seconden per vraag. Als je niet binnen de tijd het juiste antwoord geeft dan zal het programma het antwoord geven. Hoe vaker en hoe sneller je het goede antwoord geeft hoe hoger je score wordt.

Klik hier of op het logo om te oefenen!