Aardrijkskunde... hoe?

Vaardigheden en begrippenIn dit boekje bundelden we de belangrijkste aardrijkskundige vaardigheden, kaarten en begrippen die in het secundair onderwijs aan bod komen.

De leerling duidt er gedurende zijn hele schoolloopbaan de vaardigheden en begrippen in aan naarmate ze in de les aan bod komen. Zo stelt hij gaandeweg zijn eigen vademecum samen waarin hij snel informatie kan terugvinden en zijn kennis kan opfrissen. Omdat het boekje meerdere jaren moet meegaan hebben we het van een dikkere kaft voorzien. De perforaties maken het mogelijk om het in een stevige kaft te bewaren, eventueel samen met de werkmap.

Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren. Het zet aan tot nadenken over wat waar en hoe wordt aangeboden. Het vormt de brug tussen de leraren van de drie graden en draagt bij om op dezelfde manier aan vaardigheden te werken en eenzelfde vakjargon te gebruiken.


Titel ISBN Kleur Bladzijden Prijs
Aardrijkskunde... hoe? 9789078138129 kleur 68 4,50 EUR