Werkmap aardrijkskunde 4

3. Verschillen tussen industriële regio's