Nieuwe werkmap aardrijkskunde 3

De nieuwe eindtermen en leerplandoelen aardrijkskunde vragen nieuwe uitgaven voor de tweede graad. Onze auteurs zijn momenteel volop aan de slag met de herwerking van Werkmappen Aardrijkskunde 3. Er is gekozen voor twee versies. 'Werkmap aardrijkskunde 3 - Doorstroom' voor de D-finaliteit en 'werkmap aardrijkskunde 3 - dubbel' voor de D/A finaliteit.
Bekijk hier de presentatiepagina voor meer informatie, veelgestelde vragen en data voor online infosessies.

Werkmap aardrijkskunde 3 - doorstroom: ISBN 978-94-642-0503-9     Prijs: 14,35 EUR
Werkmap aardrijkskunde 3 - dubbel:        ISBN 978-94-642-0506-0     Prijs: 14,35 EUR