BannerDiligentia 

WDM werd overgenomen door Diligenta Uitgeverij.

Diligentia zorgt nu voor alle actuele ondersteuning (via e-ducate.me, hun digitaal leerplatform)!

Tel 09 375 27 93
contactpagina

 

Nieuwe werkmap aardrijkskunde 2

Ook Werkmap Aardrijkskunde 2 is volledig herwerkt om aan te sluiten bij de nieuwe leerplannen.
Nieuw ISBN nummer: 9789070978594

Het leerwerkboek bestaat uit drie thema’s:

  • Thema 1: Wereldbevolking en draagkracht
  • Thema 2: Menselijke activiteit en klimaatverandering
  • Thema 3: Landgebruik en duurzaamheid

De leerinhoud steunt op het verdelingsprincipe 75/25: de leerinhouden die door de leerplannen worden opgelegd, worden gegeven in 75% van de lestijden. De overige 25% van de lestijden zijn vrij in te vullen. Aan het eind van elk thema wordt een keuzepakket aangeboden onder de hoofding ID (Interesse en Differentiatie). Dit aanvullend gedeelte combineert een (persoonlijke of klassikale) interesse met verbreding van het onderwerp. Zo bevat deze uitgave o.a. ID’s rond Country Overshoot Day, landwinning en mobiliteit en vrijetijdsbesteding.

Elk thema wordt ingeleid met de leerdoelen en wordt afgesloten met een synthese van de basisleerstof, een zelftest die een leerling zelfstandig kan uitvoeren om de basiskennis te testen, een schema dat de structuur van de behandelde leerstof voorstelt en een terugblik die een persoonlijke evaluatie inhoudt. Met dit laatste onderdeel komt de leerkracht ook te weten in welke mate zijn/haar aanpak van het onderwerp geapprecieerd wordt en eventueel moet bijgestuurd worden. Het boek bevat ook blanco oefenkaarten en een begrippenlijst.

Bij het leerwerkboek hoort ook een digitaal luik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het platform e-ducate.me, waarop de volgende items te vinden zijn:

  • een aanpasbaar bordboek
  • een pdf van het ingevulde leerwerkboek
  • digitale modules en instructiemateriaal om een les op te bouwen

Ons boekenfonds is overgedragen naar Diligentia Uitgeverij

We zijn blij dat onze Werkgroep Didactische Middelen is overgenomen door Diligentia Uitgeverij. Op die manier zijn we immers zeker dat wat we in de afgelopen 30 jaren hebben opgebouwd naadloos wordt verder gezet. Diligentia verzorgt immers al enkele jaren het digitale luik bij onze werkmappen. Jef en Marc blijven uiteraard de volgende jaren actief de ontwikkelingen opvolgen, maar de dagelijkse beslommeringen worden overgenomen door Stijn Van den broeck.

UitgaveNieuw ISBN nummerPrijs
Aardrijkskunde... hoe? 9789070978006 5,00 EUR
Werkmap aardrijkskunde 1 9789070978891 14,45 EUR
Werkmap aardrijkskunde 2 9789070978594 13,45 EUR
Werkmap aardrijkskunde 3 9789070978914 11,00 EUR
Werkmap aardrijkskunde 4 9789070978921 11,50 EUR
Verstedelijking en ruimtelijke ordening 9789070978600 3,50 EUR
Kosmografie en atmosfeer 9789070978877 6,00 EUR
Draagkracht en migraties 9789070978945 3,45 EUR
Opbouw en afbraak 9789070978952 4,80 EUR
5Ta Portret van de aarde 9789070978976 10,25 EUR
5Tb De biosfeer 9789070978983 4,60 EUR
6T De geosfeer 9789070978990 12,70 EUR

 

Klik hier om uw bestelling te plaatsen bij Diligentia Uitgeverij!

Diligentia Uitgeverij Industrieweg 122 A5, 9032 Wondelgem tel. 09 375 27 93 fax 09 375 32 18 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

.

Aardrijkskunde... Hoe?     werd herwerkt!

Aardrijkskunde... hoe?

Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad is het leerplan aardrijkskunde drastisch veranderd. Naast de gewijzigde leerinhouden is ook nieuw dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen procedurele doelen en conceptuele doelen.

De procedurele doelen omvatten alle vaardigheden, denk- en werkwijzen in aardrijkskunde. Het leerplan brengt leerlingen meer dan ooit in contact met verschillende methoden om op een kritische en onderzoekende houding kennis te ontwikkelen.

De conceptuele doelen of vakinhoudelijke doelen behandelen de kennis en inzicht in verschijnselen, natuurlijke en ruimtelijke systemen. Voor de eerste graad betreft het landschapsvormende lagen, interacties tussen landschapsvormende lagen, patronen en ruimtelijke effecten van veranderingen in landschappen.

De leraar bepaalt zelf waar en welke procedurele doelen hij/zij gaat inzetten bij de inhouden. Als in de vroegere leerplannen aardrijkskunde de denk- en werkwijzen in leerplandoelen werden verwoord dan is dat nu niet meer het geval. Het nieuwe leerplan veronderstelt dat de professionele leraar weet hoe en waar die denk- en werkwijzen aangebracht moeten worden.

Om de leraar en de leerlingen te ondersteunen biedt het boekje ‘Aardrijkskunde...Hoe?’ de oplossing. Op basis van het nieuwe leerplan aardrijkskunde werden alle vaardigheden, basiskaarten en begrippen geselecteerd die nodig zijn. Naast de vertrouwde vaardigheden wordt ook de nodig aandacht besteed aan het werken met GIS, wat een essentieel onderdeel is van het nieuwe leerplan. Ook de vaardigheden voor de tweede en derde graad zijn er verder in opgenomen zodat het boekje meerdere jaren in de loopbaan van de leerling doorheen het secundair kan meegaan.

Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren. Het zet aan tot nadenken over wat waar en hoe wordt aangeboden. Het vormt de brug tussen de leraren van de drie graden en draagt bij om op dezelfde manier aan vaardigheden te werken en eenzelfde vakjargon te gebruiken.

Aardrijkskunde...Hoe?’ wordt een onmisbaar instrument voor de leraar die de geest van het leerplan op een didactisch goede manier wenst te vertalen. Het boekje biedt het voordeel dat de leraar er alle procedurele doelen mee kan aanbrengen. Voor de leerling biedt het boekje een houvast om vaardiger te worden en een goede basis te leggen voor de komende jaren in zijn/haar schoolloopbaan.

Onderwijsvernieuwing eerste graad

Het katholiek onderwijs lanceert een nieuw vak waarin natuurwetenschappen en techniek geclusterd zijn met (veel te weinig) aardrijkskunde. Scholen krijgen de keuze: ofwel behouden ze de afzonderlijke vakken, ofwel kiezen ze voor de geïntegreerde aanpak.

Wij werken volop aan een nieuwe Werkmap aardrijkskunde 1! In augustus zal de map beschikbaar zijn.

In maart en april organiseren we in elke provincie een infosessie. We plaatsen hier binnenkort het overzicht!

Klik hier om de ontwerpleerplannen te bekijken.

Bordboeken Werkmap 1, 2, 3 en 4

E-ducate meDiligentia ontwikkelde voor de nieuwe werkmappen van de eerste en tweede graad aardrijkskunde een interactief bordboek. Het is een digitale versie van het papieren leerwerkboek van waaruit je met enkele muisklikken kan navigeren naar interactieve modules, animaties, kaarten…

Als leerkracht kan je onder meer de oplossingen, volgorde en beschikbaarheid van de lesinhouden instellen per klas, afbeeldingen op beeldschermgrootte tonen en de lettergrootte aanpassen.

Voor de leerling komen er extra oefeningen om de leerstof in te oefenen en te verwerken.

Het bordboek moet niet apart worden aangekocht. Het wordt voor de leerkracht én de leerling automatisch gekoppeld aan het leerwerkboek.

Referentiekaart van België inoefenen

Klik hier om te oefenen!Je kan nu ook de referentiekaart van België (Werkmap aardrijkskunde 1) spelenderwijs inoefenen dankzij Topomania! 

Sleep de kaartonderdelen naar de juiste plaats of duid ze simpelweg aan met de muis.
Je kan er ook voor kiezen om de kaartonderdelen in te typen of te selecteren uit een lijst. Je kan zelfs over de kaart rijden met een racewagen of op de kaart schieten met pijl en boog.

Als je dat wil kan je bij elk spel aangegeven hoe moeilijk je het wilt maken. Dit doe je door een klok in te stellen op een aantal seconden per vraag. Als je niet binnen de tijd het juiste antwoord geeft dan zal het programma het antwoord geven. Hoe vaker en hoe sneller je het goede antwoord geeft hoe hoger je score wordt.

Klik hier of op het logo om te oefenen!

Referentiekaart van de wereld inoefenen

Klik hier om te oefenen!Je kan de referentiekaart van de wereld (Werkmap aardrijkskunde 3) nu spelenderwijs inoefenen dankzij Topomania! 

Sleep de kaartonderdelen naar de juiste plaats of duid ze simpelweg aan met de muis.
Je kan er ook voor kiezen om de kaartonderdelen in te typen of te selecteren uit een lijst. Je kan zelfs over de kaart rijden met een racewagen of op de kaart schieten met pijl en boog.

Als je dat wil kan je bij elk spel aangegeven hoe moeilijk je het wilt maken. Dit doe je door een klok in te stellen op een aantal seconden per vraag. Als je niet binnen de tijd het juiste antwoord geeft dan zal het programma het antwoord geven. Hoe vaker en hoe sneller je het goede antwoord geeft hoe hoger je score wordt.

Klik hier of op het logo om te oefenen!