nieuwe ISBNnummers

AARDRIJKSKUNDE       ISBN/EAN
Aardrijkskunde... hoe?   4,50 EUR   9789078138129
Werkmap aardrijkskunde 1   12,75 EUR   9789078138174
Werkmap aardrijkskunde 2   10,25 EUR   9789078138181
Werkmap aardrijkskunde 3   10,75 EUR   9789078138198
Werkmap aardrijkskunde 4       9789078138105
Werkmap aardrijkskunde 4                     1 augustus 2018   11,25 EUR   9789078138204
- bundel Verstedelijking         2,35 EUR        9789078138136
- bundel 'Kosmografie en atmosfeer'   4,70 EUR   9789078138167
- bundel Draagkracht   3,35 EUR   9789078138143
- bundel Opbouw en afbraak in fysische landschappen   4,75 EUR   9789078138150
Werkmap 5Ta
Portret van de aarde / Ontstaan en evolutie van het ecosysteem aarde
  10,00 EUR   9789078138211
Werkmap 5Tb
De biosfeer: kenmerken van het leven
  4,50 EUR   9789078138228
Werkmap 6T                                             1 augustus 2018
De Geosfeer / Ontwrichting van het ecosysteem aarde en mogelijke oplossingen
  12,50 EUR   9789078138235

TECHNIEK        
Werkmap techniek 1   8,00 EUR   9789078138006
Werkmap techniek 2   9,00 EUR   9789078138112