Overschotten melden

Overschot ophalen

Werkmappen die u niet in de school wenst te bewaren voor nieuwe leerlingen kan u steeds terugzenden aan WDM, t.a.v. Jef Wauters, Nerenaard 15, 2550 Kontich. Voor de mappen die niet beschadigd zijn maken we een creditnota.